Gayfeather

GAYFEATHER ‘KOBOLD ORIGINAL’ BOTANICAL NAME: LIATRIS SPICATA KOBOLD ORIGINAL Height: 18-24 Inches Spread: 12-18 Inches Zone: 4-8

Read More...