Gayfeather

GAYFEATHER ‘KOBOLD ORIGINAL’
BOTANICAL NAME: LIATRIS SPICATA KOBOLD ORIGINAL
Height: 18-24 Inches Spread: 12-18 Inches Zone: 4-8